Giới thiệu về Hóa đơn điện tử

Giới thiệu về Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thay vì viết hoá đơn giấy, bạn chỉ cần vào website và đăng nhập để:

  • Nhập thông tin khách hàng, tên hàng hoá dịch vụ, số tiền…

  • Bấm nút phát hành là bạn đã có một Hoá đơn Điện tử.

  • Khách hàng của bạn sẽ nhận được Hoá đơn Điện tử qua Tin nhắn, Email, và có thể xem được trên điện thoại, máy tính…

Hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử đáp ứng tất cả các tình huống phát hành hoá đơn như với hoá đơn giấy :
  • Bảo mật, an toàn dữ liệu hoá đơn.

  • Có thể tích hợp với mọi phần mềm kế toán và phần mềm bán hàng.

  • Hoá đơn Điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận. 

  • Hoá đơn Điện tử rất phổ biến, đang có hàng nghìn khách hàng sử dụng.

Liên hệ ngay với Chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm :

Hotline 24/7 : 0908 05 3131 (Mr Hiếu)

Share this post