Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

– Bước 1: Lập quyết định áp dung hóa đơn điện tử (theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC)
– Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo mẫu số 2 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC)
– Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

Để thuận tiện cho doanh nghiệp các bạn có thể làm các thủ tục trên cùng 1 lúc và gửi tới cơ quan thuế

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

LIÊN HỆ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ

Hotline : 0908 05 3131 – Mr.Hiếu (24/7)

Phòng Kinh doanh : 08 730 79 797 (Giờ hành chính)

Email : hotro@dichvudientu.info

Share this post