Chữ ký số

Chữ ký số

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số của các nhà cung cấp sau : FPT, VIETTEL, VNPT, VINA, NEWCA. Dịch vụ do FSMART cung cấp đảm bảo đáp ứng thông tư 06/2015/TT-BTTTT và Quyết định số 1411/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Tổ chức cung cấp dịch vụ phải nâng cấp hệ thống đáp ứng chuẩn bảo mật mới nhất SHA-256 đảm bảo hỗ trợ tất cả các cổng thông tin điện tử của Nhà nước như sau : Khi [...]

Read more...