Tag - Hóa đơn điện tử

Lợi ích của phần mềm Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số [...]

Read more...

Bảng Báo Giá Hóa đơn điện tử

Với Dịch vụ Hóa đơn điện tử do chúng tôi cung cấp, Quý Khách hàng sẽ dễ dàng truy cập, quản lý và thực hiện phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng của mình. Dưới đây là chương trình khuyến mãi mới nhất khi đăng ký Dịch vụ của chúng tôi : Bảng Báo Giá Hóa đơn điện tử : Lưu ý : Doanh nghiệp sử dụng số lượng Hóa đơn trên 100.000 số xin vui lòng liên hệ Bộ Phận Kinh [...]

Read more...

Giới thiệu về Hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy [...]

Read more...