Tin tức

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

– Bước 1: Lập quyết định áp dung hóa đơn điện tử (theo mẫu số 1 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC) – Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo mẫu số 2 phụ lục của thông tư 32/2011/TT-BTC) – Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu Để thuận tiện cho doanh nghiệp các bạn có thể làm các thủ tục trên cùng 1 lúc và gửi tới cơ quan thuế LIÊN HỆ HỖ TRỢ ĐĂNG [...]

Read more...

Tại sao doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ?

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc sử dụng hóa đơn điện tử có vai trò tích cực đối với các doanh nghiệp. Từ bên bán – bên mua và cả những cơ quan chức năng có liên quan về quản lý hóa đơn như cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho bên bán và bên mua. Khi sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch hàng hóa cả hai bên có [...]

Read more...

Lợi ích của phần mềm Hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực. Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử xác thực mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số [...]

Read more...